Posvetujemo se z vami glede vaših želja

Svetujemo in predlagamo, vi odločate!

Čiščenje ločimo po segmentih

- vsakodnevna opravila

- tedenska opravila

- mesečna opravila

- letna opravila